Informacja

Spisać oświadczenie czy wzywać Policję

Niektórzy z nas uczestnicząc w kolizji drogowej mają dylemat wzywać Policję czy też nie?? Musicie wiedzieć, aby uzyskać odszkodowanie wystarczy spisać oświadczenie niezależnie z jakiej polisy będziemy korzystać AC czy też OC. Oczywiście jeżeli obydwoje uczestnicy dojdą do porozumienia kto jest sprawcą a kto poszkodowanym.

Jak pokazują nasze statystyki do dużej ilości zdarzeń dochodzi podczas ładnej pogody na prostych odcinkach drogi. Oczywiście jeżeli obydwoje uczestnicy dojdą do porozumienia kto jest sprawcą a kto poszkodowanym całą sytuację można zakończyć oświadczeniem na podstawie którego możemy ubiegać się o odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń z AC,OC

Są sytuacje, kiedy należy wezwać policję na miejsce kolizji wypadku

– Kiedy są osoby ranne

– Kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

– Sprawca oddalił się z miejsca wypadku

– Doszło do utrudnienia w ruchu drogowym lub uszkodzenia sygnalizacji, znaków drogowych

Jeżeli doszło tylko do uszkodzenia mienia np. Auta a strony dojdą do porozumienia wystarczy spisanie oświadczenia które może być spisane na kawałku kartki papieru lub gotowym druku oświadczenia sprawcy kolizji. W takim przypadku musimy spisać wszystkie dane osobowe sprawcy jak i poszkodowanego. A w szczególności.

– Imię i nazwisko nr pesel

– nr prawa jazdy, data wydania, rodzaj kategorii

– dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Marka, model,nr rejestracyjny

– dane polisy ubezpieczeniowej. Numer, data ważności

Po spisaniu danych należy dokładnie opisać przebieg zdarzenia, miejscowość datę godzinę ulicę lub skrzyżowanie. Jeżeli mamy możliwość zrobienia paru zdjęć z pewnością przyspieszy to znacznie proces likwidacji szkody.

Jeżeli pomimo napisania oświadczenia sprawca kilka dni później wycofa się z poczucia winy do zdarzenia należy to zgłosić do Komendy Miejskiej Wydział ruchu Drogowego, tylko w tym przypadku szkoda pieniędzy na mandat i punkty karne.

Oświadczenie sprawcy kolizji wypadku. Dokument do pobrania