PROTEST STOP !!!!! ZAKAZOWI CESJI WIERZYTELNOŚCI

PROTEST STOP !!!!! ZAKAZOWI CESJI WIERZYTELNOŚCI

Polski Parlament w chwili obecnej prowadzi prace związane ze zmianami przepisów regulujących zasady wypłaty odszkodowań przez ubezpieczycieli.

W projektach nowych przepisów przewidziano:

1. Likwidację wszystkich bezgotówkowych form rozliczeń z klientami – poprzez przyjęcie zasady, że odszkodowanie wypłaca się wyłącznie na rzecz poszkodowanego.
2. Zakaz zawierania umów cesji z właścicielami uszkodzonego mienia.

Wprowadzenie nowych uregulowań prawnych przez ustawodawcę w takiej formie spowoduje:

brak prawnej możliwości prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń z poszkodowanymi przez warsztaty naprawcze pojazdów,
– likwidację rynku bezgotówkowego wypożyczania pojazdów zastępczych z OC sprawcy,
– likwidację usług bezgotówkowej pomocy drogowej w zakresie holowania uszkodzonego pojazdu z OC sprawcy wypadku,
pozbawienie warsztatów naprawy pojazdów oraz możliwości dochodzenia dopłaty odszkodowania od ubezpieczyciela na drodze postępowania sądowego, w przypadku użytkowników pojazdów i mienia leasingowanego, bądź stanowiącego własność banku lub innej instytucji finansowej – pozbawieniem ich prawa do dochodzenia swoich praw od ubezpieczyciela na drodze sądowej,
utrudnienie poszkodowanym prawa do otrzymania odszkodowania w wysokości należnej.

Skutkiem nowych przepisów będzie całkowita i nieodwracalna zmiana rynku ubezpieczeniowego oraz motoryzacyjnego. Tysiące podmiotów działających na tym rynku będzie musiało zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Zmiany te ograniczą prawa poszkodowanych – tak aby PZU oraz inne firmy ubezpieczeniowe mogły generować większe zyski co jest związane z mniejszymi wypłatami odszkodowań dla osób poszkodowanych.

Mamy nadzieję, że zdecydowany PROTEST społeczny skłoni Ustawodawcę do sformułowania nowych przepisów w takiej formie, aby nie naruszały one praw uczestników rynku ubezpieczeniowego oraz motoryzacyjnego, a w szczególności praw poszkodowanych.

Jeżeli także Ty jesteś zainteresowany aby wprowadzone zmiany miały demokratyczny charakter, a nowe przepisy chroniły prawa rynku i prawa poszkodowanych (A NIE PRAWA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ) – PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEJ AKCJI i podejmuj z nami stanowcze i zdecydowane działania.

W szczególności:

Przekaż tą wiadomość do jak największej ilości osób!

Obserwuj nasze działania na profilu społecznościowym facebook:

facebook.com/STOPzakazowiCESJI

Czynnie domagaj się respektowania prawa!

Prosimy zapoznać się z następującymi linkami:

– projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego na stronach sejmu RP:
https://link.do/UCHWALA-SEJMU – w szczególności art. 7 i art. 9 projektu.

– artykuł z komentarzem do projektu ustawy:
https://www.motofaktor.pl/koniec-bezgotowkowych-ubezpiecze…/

Share this post